Om mig

Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut samt lärar- och handledarutbildad enl UHÄ, innehar KBT steg 1 och är utbildad barnpedagog med bl a vidareutbildning i barn- och ungdomspsykologi. Jag är hemmahörande i Uppsala men tar uppdrag från hela Sverige. I min verksamhet vänder jag mig till privatpersoner, företag, organisationer och offentliga verksamheter.

 

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna där fokus legat på svårigheter i samspelet mellan par föräldrar och barn och/eller andra familjerelationer. Jag har också vana av arbete med personer som har psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder, beroende- och medberoendeproblematik samt arbete med barn och vuxna som upplevt våld i nära relationer. I drygt tio år har jag haft uppdrag som samordnare inom en av Uppsalas familjecentraler.

Jag är certifierad kurs- och handledare i föräldrastödsprogrammet COPE och har mer än tio års erfarenhet av att regelbundet leda föräldragrupper och enskilda i de förhållningssätt som programmet lär ut.

 


Tjänster

Företag, organisationer och offentlig verksamhet​

 • Handledning, konsultation och coachning till personal enskilt eller i grupp

 • Handledning av kursledare i föräldrastödsprogrammet COPE

 • Handledning till familjehem

 • Uppdrag riktade till enskilda eller familjer

 • Individual-, par- och familjeterapi för kortare eller längre uppdrag

 • Familjerådgivning

 • Enskilt föräldrastöd i lågaffektivt bemötande av barn och unga

 • Barnsamtal

 • Krissamtal till enskilda eller familjer vid livskriser och trauman

 

Utbildningsuppdrag

 • Familjerekonstruktion i grupp om 4-6 deltagare

 • Kurs till personalgrupper i lågaffektivt bemötande av barn, ungdom och funktionshindrade

 • Föräldrastödsprogrammet COPE till föräldrar enskilt eller i grupp.

Privatpersoner

 • Individual-, par- och familjeterapi

 • Familjerådgivning

 • Föräldrastöd

 • Krissamtal

 • Barnsamtal

 


CV

 

Akademisk utbildning 

 • Psykoterapihandledare enl UHÄ (inkl utbildning i familjerekonstruktion), Linköpings universitet

 • Kbt för psykoterapeuter med annan inriktning, SAPU

 • Leg. psykoterapeut Psykoterapeutexamen, Linköpings universitet

 • Grundläggande psykoterapiutbildning, Lunds universitet

 • Socionomexamen, Stockholms universitet

 • Barn- och ungdomspsykologi, Uppsala universitet

 • Familjearbete, Uppsala universitet

 • Barn med psykiska och sociala handikapp

 • Fritidspedagogexamen, Uppsala

 • Sexologi, Malmö högskola

 

Övrig utbildning

 • Emotional Focused Couple Therapy (EFT), grund- och fördjupningskurs

 • COPE, gruppledar- och handledarutbildning

 • Tejpingsamtal

 • Motiverande samtal

 • COPE gruppledarutbildning

 • Trappansamtal

 • Nätverksledarutbildning

 • Psykosocialt behandlingsarbete

 • Motiverande intervju (MI)

 

Arbetslivserfarenhet

 • Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare

 • Psykoterapeut, Region Uppsala

 • Familjerådgivare Mora kommun

 • Verksamhetsledare/ familjebehandlare Katrineholms kommun

 • Socionom/ familjebehandlare Uppsala kommun

 • Socialsekreterare Uppsala kommun

 • Föreståndare/Fritidspedagog Sigtuna, Nässjö och Uppsala kommun