Om mig

Jag är soconom, legitimerad psykoterapeut samt lärar- och handledarutbildad enl UHÄ, innehar KBT steg 1 och är utbildad barnpedagog med bl a vidareutbildning i barn- och ungdomspsykologi. Jag är hemmahörande i Uppsala men tar uppdrag från hela SVerige.


I min verksamhet arbetar jag främst med handledning som jag erbjuder till offentiga verksamheter, företag och organisationer. Jag tar även emot privatpersoner i individual- par och familjeterapi.


Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna där fokus legat på svårigheter i samspelet mellan par, föräldrar och barn och /eller andra familjerelatoner. Jag har också lång erfarenhet av arbete med anhöriga till och personer med psykisk ohälsa, olika former av funktionshinder, neurospykiatri, beroende- och medberoendeproblematik, samt arbetat med våld i nära relationer, både med utsatta och utövare.

 


Tjänster

Företag, organisationer och offentlig verksamhet​

 • Handledning, konsultation och coachning till personal enskilt eller i grupp

 • Handledning till familjehem

 • Individual-, par- och familjeterapi för kortare eller längre uppdrag

 • Familjerådgivning

 • Enskilt föräldrastöd i lågaffektivt bemötande av barn och unga

 

Utbildningsuppdrag

 • Familjerekonstruktion i grupp om 4-6 deltagare

 • Kurs till personalgrupper i lågaffektivt bemötande av barn, ungdom och funktionshindrade

 • Föräldrastödsprogrammet COPE till föräldrar enskilt eller i grupp.

Privatpersoner

 • Individual-, par- och familjeterapi

 • Familjerådgivning

 • Föräldrastöd

 


CV

 

Akademisk utbildning 

 • Psykoterapihandledare enl UHÄ (inkl utbildning i familjerekonstruktion), Linköpings universitet

 • Kbt för psykoterapeuter med annan inriktning, SAPU

 • Leg. psykoterapeut Psykoterapeutexamen, Linköpings universitet

 • Grundläggande psykoterapiutbildning, Lunds universitet

 • Socionomexamen, Stockholms universitet

 • Barn- och ungdomspsykologi, Uppsala universitet

 • Familjearbete, Uppsala universitet

 • Barn med psykiska och sociala handikapp

 • Fritidspedagogexamen, Uppsala

 • Sexologi, Malmö högskola

 

Övrig utbildning

 • Emotional Focused Couple Therapy (EFT), grund- och fördjupningskurs

 • COPE, gruppledar- och handledarutbildning

 • Tejpingsamtal

 • Motiverande samtal

 • COPE gruppledarutbildning

 • Trappansamtal

 • Nätverksledarutbildning

 • Psykosocialt behandlingsarbete

 • Motiverande intervju (MI)

 

Arbetslivserfarenhet

 • Privatpraktiserande psykoterapeut och handledare

 • Psykoterapeut, Region Uppsala

 • Familjerådgivare Mora kommun

 • Verksamhetsledare/ familjebehandlare Katrineholms kommun

 • Socionom/familjebehandlare/enhetschef Uppsala kommun

 • Socialsekreterare Uppsala kommun

 • Föreståndare/Fritidspedagog Sigtuna, Nässjö och Uppsala kommun